Logo Wingfield Talent Management


Disclaimer

Wingfield besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk gehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat Wingfield vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Wingfield kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de via deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Wingfield anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

Wingfield aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met het gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Nieuw: de Employability Potentieel Meting

Wingfield heeft haar aanbod uitgebreid met de Employability Potentieel Meting (EPM). De Employability Potentieel Meting is een betrouwbaar en krachtig instrument waarmee sturing gegeven kan worden aan duurzame inzetbaarheid, management development... Lees verder »