Logo Wingfield Talent Management

Diensten

Coaching

Uit onderzoek blijkt dat coaching een zeer effectief instrument is voor persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van de individuele performance. Bij aanvang van het traject zal de coach van Wingfield in overleg met de opdrachtgever en de kandidaat eerst de specifieke coachingsvraag in kaart brengen. Deze vraag kan b.v. betrekking hebben op het:

Als de vraag helder is, wordt hiervoor een passend traject uitgestippeld. Waar nodig kunnen ook testen worden ingezet om meer inzicht te krijgen in de factoren die hierbij een rol spelen.

Meer informatie?

Als u meer wilt weten over coaching of kennis wilt maken met één van onze coaches, neem dan contact met ons op of klik hier om een e-mail te versturen.