Logo Wingfield Talent Management

Diensten

Employability programma's

In de loop van onze loopbaan krijgen we allemaal te maken met veranderingen. Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller en zorgen ervoor dat werkzaamheden verdwijnen of anders worden ingevuld. Door fusies, overnames of organisatie aanpassingen worden taken opnieuw ingedeeld en veranderen de eisen die aan medewerkers worden gesteld. Dit betekent dat iedere medewerker zijn kennis en vaardigheden moet blijven ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven. En dat is waar het bij Employability om draait.

De Employability programma's van Wingfield zijn bedoeld om medewerkers bewust te maken van de factoren die van belang zijn voor hun duurzame inzetbaarheid, maar vooral ook om hen te ondersteunen hier zelf een actieve rol in te spelen. Hierdoor krijgen zij meer grip op hun loopbaan en neemt hun toegevoegde waarde toe. De programma's omvatten een mix van workshops, individuele coaching en een Employability Potentieel Meting (EPM) .

Meer informatie?

Als u meer wilt weten over duurzame inzetbaarheid en onze employability programma's neem dan contact met ons op of klik hier om een e-mail te versturen.