Logo Wingfield Talent Management

Diensten

Selectie assessment

Een selectie assessment biedt een objectieve toetsing van de kwaliteiten van de beoogde kandidaat. Daarmee wordt een meer gefundeerd oordeel verkregen van de mate van geschiktheid voor de betreffende functie.

In overleg met de opdrachtgever brengen we eerst de functie-eisen in kaart. Vervolgens worden de benodigde testen geselecteerd en ingesteld voor het gewenste profiel. Waar nodig kunnen de testen eventueel worden aangevuld met (digitale) simulatie opdrachten of een uitgebreid interview met een assessment psycholoog.

Op basis van de resultaten geven we na afloop van het assessment een helder advies over de geschiktheid van de kandidaat voor de beoogde functie, de eventuele aandachtspunten en de ontwikkelmogelijkheden.

Meer informatie?

Als u vragen heeft over onze selectie assessments en de testen die we daarbij gebruiken, neem dan contact met ons op voor aanvullende informatie of een voorbeeldrapport.

Klik hier als u een e-mail bericht wilt versturen.