Logo Wingfield Talent Management

Diensten

Ontwikkel assessment

Een ontwikkel assessment geeft meer inzicht in waar iemands talenten liggen en welke punten mogelijk nog voor verbetering vatbaar zijn. De aanleiding hiervoor kan een behoefte zijn aan het:

Door een combinatie van verschillende testen en eventueel ook een interview ontstaat een goed beeld van de sterke en minder sterke punten. Dit kan een prima startpunt zijn voor het invullen van de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Meer informatie?

Als u vragen heeft over onze ontwikkel assessments en de testen die we daarbij gebruiken, neem dan contact met ons op voor aanvullende informatie of een voorbeeldrapport.

Klik hier als u een e-mail bericht wilt versturen.